Adresa:
SOMET-IT
Jiří Tomeš
Zásada 337
468 25
Česká republika
 
tel:
+420-604-737-698
Jiří Tomeš
+420-605-858-026
Tomáš Náprstek
 
fax:
+420-428-385-608
 
e-mail:
info@somet-it.cz
 
 
Tipy a triky
Po nasazení ochranné měděné destičky se mi nepatrně zvýšila teplota. Co mám udělat, aby se vrátila na normál, popř. snížila?

  Před instalací ochranných destiček všeobecně se doporučuje vyjmout CPU z patice a pečlivě vyčistit horní stranu technickým benzínem, toluenem nebo čistým alkoholem. V případě, že se na procesoru nachází jakýkoliv cizorodý předmět, jako např. etiketa s čárovým kódem procesoru, cenovka atd., opatrně z procesor tuto věc odstraňte. V případě zbytků lepidla, tepelně vodivé pasty atd. se snažíte tyto nečistoty také co nejpečlivěji odstranit. Poté vráťte CPU zpět do patice, zajistěte a dle návodu detičku opatrně nasaďte. 

Použil jsem ochrannou měděnou destičku a chci, aby se mi výrazněji snížila teplota procesoru. Co mám udělat?

  V případě, že chcete, aby tepelná účinnost Vaší destičky byla co nejvyšší, před nasazením naneste na destičku z obou stran velmi tenkou vrstvu elektricky nevodivé silikonové(či jiné tepelně vodivé) pasty. Tímto se zajistí dokonalejší tepelná výměna mezi povrchem procesoru, destičkou a tělesem chladiče. 
Také je nutno Vás upozornit na skutečnost, že procesor je po takovémto zákroku značně znečištěn, ovšem jeho plná funkčnost není při správné aplikaci nijak ohrožena.

Ještě před tímto mírně nešetrným úkonem Vás musíme upozornit, že v případě nanesení pasty na konkurenční destičky, které nejsou opatřeny antioxidačním pláštěm, je velká pravděpodobnost průběhu elektrolytických reakcí a postupného snižování účinnosti těchto destiček. Po delší době pak může tato zoxidovaná část působit jako izolant a naopak zvyšovat tepelnou zátěž Vašeho CPU.

* Ochranné destičky THERMOPROTECTIVE SHIM jsou chráněny antioxidačním pláštěm!

Ochrannou destičku jsem nasadil dle návodu, avšak několik můstků je plochou destičky překryto. Co mám dělat, abych mohl tuto destičku bezpečně použít?

  V takovémto případě je řešení zcela jednoduché. Navíc existuje několik způsobů, jak zajistit dokonalou izolaci těchto potencionálně "ohrožených" můstků. A my se zde budeme věnovat dvěma způsobům zcela nenáročným a spolehlivým.
  • Můstky, které jsou překrývány plochou destičky zaizolujeme korekční bělící páskou(např. Pritt), kterou můžete zakoupit téměř v každém papírnictví. Tento způsob je zcela šetrný, neboť páska je nevodivá a dokonale flexibilní. Navíc se velmi snadno aplikuje a nevyžaduje větší manuální zručnost.

  • Na "ohrožené" můstky naneseme nepatrné množství nevodivé silikonové, nebo jiné pasty.